TVORBA PRO DĚTI


ÚVOD …..

„…v celé své rozsáhlé písňové a literární tvorbě balancuje mezi pohledem dítěte a zralého filozofa , v tvorbě pro děti zase mezi rozpustilými veršíky problýskává jakýsi pohled z druhé strany….“ /Knižní klub 2005/


PĚTNÍKOVEJ SONG Zdenka Lorencová :

Já měla jsem bejt asi tulák

A zpívat malejm dětem pro radost

A jeden malej pětník bejt pro mne víc jak dost,

Když dostala jsem jenom pětník

Tak uslyšíte zvučnej gong

A za oponou se krčí můj malej Pětníkovej song


Pak byli byste rádi, kdybych vám jednu sloku přidala,

Já za korunu totiž umím nádherný TRALALA!


Proč dostala jsem jenom pětník,

Dirigent zvedá taktovku

Proč dostala jsem jenom pětník

A chtějí píseň za stovku?

1966………...

Po velkém úspěchu ve filmu Konkurz Miloše Formana natáčí pro redakci pro mládež

Čs. Rozhlasu seriál o hudebních nástrojích „U mikrofonu Kateřina“

1973 Zpívá titulní píseň k filmu Plívové-Šimkové Přijela k nám pouť „Žluťásku“

1975 Skládá hudbu a písně pro televizní film Víta Olmera Metráček. Zde zpívá a hraje na

kyraru.

1981 Pořad pro děti pro Divadlo ALBATROS s malířem Kalouskem „Pojďte si číst a

zpívat“, první verze vlastního pořadu „S písničkami o písničkách“, píše recenze do

NOVIN ALBATROSU

1983 Rozhlasový seriál pro děti dle předlohy Daisy Mrázkové „ Neplač Muchomůrko“.Dle

vlastního scénáře, vlastní písně, zpívá, hraje na kytaru a namlouvá Kateřinu. Celý text

přednáší Vlastimil Brodský.

1984 Autorsky a interpretačně spolupracuje na seriálu pořadů o hudbě pro mládež „Hudební

kukátko“ pro hudební redakci pro děti Čs.rozhlasu

1985 Píše několik týdenních cyklů pořadu Hajaja s vlastními písněmi, sama namlouvá text.

1986 Píše, moderuje a zpívá v seriálech Čs rozhlasu pro mládež:“Zpívání“ a „Cestování

s písničkou“

Připravuje vlastní dětské kabaretní představení:“Cinky linky kabaret“ a „čáry máry

Vánoce“.

Vydává kazetu „Neplač Muchomůrko“ v Pantonu s Vlastimilem Brodským.

V časopise AHOJ vyhrává soutěž o nejlepší povídku svou „Pohádkou o rozcuchaném

koukolu“


Premiéra divadelního pořadu s písničkami pro děti v Paláci kultury pod názvem „Proč

Pláčeš, Muchomůrko?“ s hereckým kolegou Františkem Skřípkem

1988 V Paláci kultury účinkuje v Týdnu krátkého filmu , Palác kultury dětem a Vánoce

v Paláci kultury


Natáčí pro rozhlas další seriál s Vlastimilem Brodským dle předlohy knížky Daisy

Mrázkové „ Haló Jácíčku“ -vlastní písně, scénář, hra na kytaru, zpěv.

Premiéra dětských sborů „Škoda odmlky“ a první verze „Měly myši školu“

libereckým dětským sborem Mládí

Česká televize-STUDIO MATEŘINKASTUDIO KAMARÁD


1989 Článek v Haló sobotě

Cena Jiřího Trnky vydavatelství ALBATROS za hudbu k pořadu „Neplač

Muchomůrko“

Premiéra pořadu „Haló Jácíčku!“ v Divadle Albatros s Františkem S křípkem


Dům české kultury ve Vídni pořad „Neplač Muchomůrko“ a s R.Lukavským

„Kouzelník Nezval“

Text k písni „Do očí“ J.Vogla k televizní pohádce „Anička s lískovými oříšky“- zpívá

Věra Špinaová ,režie a scénář Aleš Horal

1991 Dopis od pana Vlastimila Brodského o společném natáčení pořadu „ Kouzelník pan

Hú“ v rozhlase

1992 Premiéra komorního muzikálu „Kouzelník pan Hú“ v malém sále pražského Divadla

Karlín- v Karlínku. Vlastní scénář, režie, hudba, kytara , herecká role a zpěv.

Spoluúčinkuje František Skřípek


1996 Přispívá svými básněmi do dětských časopisů

1999 Křest CD a MC firmy Presston pohádky Kouzelník pan Hú Kmotr Jan Vodňanský


2004 Premiéra tří dětských sborů Z.Lorencové v pražském Obecním domě v podání

Dětského rozhlasového sboru na koncertě Bambini di Praga- Cinky linky v úpravě pro

4 hlasy, Podívejte, panečku /hudba a text Z,Lorencová/ a na text Jiřího Suchého píseň

Ovčáci . Dále provedeny v Studiu 1 na věřejné nahrávce a natočeny na trvalky.

2005 Knižní klub vydává její první sbírku básní pro děti pod názvem „Měly myši školu“-

veselá abeceda. Ilustrace Jiří Fixl, kmotrem knížky byl pan Jiří Suchý.

2006 Provedení cyklu dětských sborů Měly myši školu plzeňským sborem Notičky

2007 obnovuje pořady „Neplač Muchomůrko“, „Kouzelný skřítek pan Hú“, „Čáry máry

Vánoce“ a „S písničkami o písničkách“ po pauze způsobené nemocí.

Herečka Jana Obermaierová namlouvá tři z jejích povídek pro mládež pro rozhlasové

DOMINO

2010 Vychází jí další knížka pro mládež-humorné povídky „O brýlích Haničkách a

ustrašeném zrcátku“ ve vydavatelství OFTIS s vlastními ilustracemi

2012

Připravuje vlastní autorské čtení s písničkami pro první stupeň a pro knihovny „ O

brýlích Haničkách“ . Pro první stupeň obnovuje svůj pořad o našich a cizích lidových,

o umělých a zlidovělých písních pod názvem „S písničkami o písničkách“. Pro

mateřinky připravuje pořad „ Měly myši školu“ podle své knížky básní

s hádankami, písničkami a básničkami o zvířátkách, a pořad „Čáry máry Vánoce“ se

soutěží ve zpěvu koled o vyčarovaný dáreček.